Eeskuju algab kodust

Lapsega koos jalakäijana liigeldes ei tegele ma kõrvaliste tegevustega. Minu õige eeskuju ning ohutu liiklemise harjumused aitavad lisaks lapse lasteaiatee turvalisemaks muutmisele ka lapse ohutuma liikluskäitumise välja kujunemisele.

Kõigil täiskasvanutel on laste liikluskäitumisele ja nende poolt tehtavatele otsustele mõju. Lasteaias ja kooliõuel on oluline roll õpetajatel ja teistel lasteaia/kooli töötajatel.