Rongi juhtimine

Rongijuhil on väga vastutusrikas töö. Tema vastutab selle eest, et rong ja reisijad jõuaksid sihtpunkti ohutult. Reisirongid on tänapäeval üsna vaiksed ja hea kiirendusega, mis tähendab seda, et rongid hakkavad kohalt kiiresti liikuma. Samas tuleb arvestada, et rongid ei saa nii kiiresti pidama kui näiteks autod. Reisirongi peatumisteekond võib olla kuni 1000 meetrit ehk 1 kilomeetrit. Rongil ei ole juhtimiseks rooli, vaid hoopis nupud ja kangid. Lisaks liigub rong vaid mööda raudteed. Nende kahe põhjuse tõttu ei saa rongiga teel olevast ohust mööda põigata. Rong annab enda tulekust märku andes vilet enne ülekäigu- või ülesõidukohta, ooteplatvormi, lähenemisel teekõverikule või muule halva nähtavusega kohale, lähenemisel inimestele ning kohtades, kus on vile laskmist kohustav signaalmärk, lähenemisel vastutulevale rongile ja vastutuleva rongi sabaosast möödasõitmisel ning loomulikult ka kohtades, kus on märgata ohtu. Ohtlikus olukorras saab rongijuht anda vaid vilet ja alustada pidurdamist. Rongil on raudteel alati eesõigus ehk raudtee ületamisel ei anna rong teistele eesõigust – ei jalakäijatele, jalgratturitele, autojuhtidele.