ETTEVAATUST! Rong

ETTEVAATUST! Rong võib tulla mõlemalt poolt. Teavitustahvel raudteeülekäigukohtades annab märku, et pööra tähelepanu rongi tulekule ja ära tegele kõrvaliste tegevustega.

Raudteeülekäigukoha piirded

Piirete taga seistes ootan ära rongi möödumise, veendun enda ja kaaslaste ohutuses ja seejärel ületan raudtee tähelepanelikult.