Fooriga reguleeritud ülekäigurada

Rohelise fooritulega sõiduteed ületades veendun, et mõlemal pool on sõidukid peatunud.