KEELATUD KÄITUMINE reguleerimata ülekäigurajal

KEELATUD KÄITUMINE! Ülekäigurajal sõiduteed ületades võetakse alati klapid peast ja jälgitakse hoolega lähenevaid sõidukeid. Kõrvalised tegevused on ohtlikud, kuna juhivad tähelepanu liikluselt eemale.