Kergliiklusteel

Kegliiklustee ja sissesõidutee ristumiskohta jõudes aeglustan liiklemist ja arvestan sellega, et seal võivad olla teised liiklejad.