Kõrvalised esemed raudteel

Rööpale ega raudtee lähedale (veeremi gabariiti) ei tohi asetada kõrvalisi esemeid! Ühelt poolt kahjustab see rongi ja raudteed, kuid samas võib selline tegevus tuua kaasa tõsised vigastused ka inimesele, kes selle keelatud tegevusega tegeleb.