Lapse sõidukist väljumine

On hea, kui peres on autosõiduks kokku lepitud reeglid. Näiteks: kinnitame alati turvavööd, reguleerime peatoed õigele kõrgusele, juhti sõidu ajal ei segata ja juht ei tegele roolis kõrvaliste tegevustega. Pikemate sõitude korral on mõistlik teha vahepeatuseid. Sõlmides lapsega kokkuleppeid autoga sõidu ajaks, vähendame lapsega tegelemise vajadust sõidu ajal.

Sõiduki peatan ohutus kohas ja luban lastel väljuda autost kõnnitee või teepeenra poolsest küljest. Kindlasti arvestan teiste liiklejatega: ei takista parkimisega teiste liiklejate liikumist ning luban lapsel autost väljuda alles siis, kui olen hinnanud ümbritsevat liiklusolukorda – ka seda, et autole ei ole lähenemas teisi liiklejaid, nt jalgrattureid.

Oluline on märgata liikluses toimuvat

Tihti märkame vaid oma lähedasi, kuid liikluses on oluline arvestada ka teiste liiklejatega. Seepärast õpetan ja harjutan lapsega tähelepanelikkust ja teiste liiklejatega arvestamist.