Lasterühma tunnusmärk

Nähes teel või tee ääres last või seisvat bussi, millel on lasterühma tunnusmärk ja põlevad ohutuled, pean juhina olema eriti tähelepanelik ja sõitma kiirusega, mis võimaldab ohtu vältida.