Lemmiklooma transport

Lemmikloomad tuleb sõidu ajaks kinnitada, sest kinnitamata loom võib salongis ringi liikudes juhti segada ja tema tähelepanu hajutada. Lisaks võib kinnitamata loom äkkpidurduse või liiklusõnnetuse korral vigastada nii ennast kui ka teisi sõidukis viibijaid, tagajärjed võivad olla ka fataalsed.

Loe lisaks: www.liikluskasvatus.ee