Liikumine asulavälisel teel

Kooli minnes või koolist tulles on oluline säilitada valvsus, mitte tormata ega kiirustada ja olla tähelepanelik. Kahesuunalisel eraldusribata asulavälisel teel, kus puudub kõnnitee, peab laps liikuma vasakpoolsel teepeenral. Halva nähtavuse korral või pimeda ajal valgustamata teel mitmekesi liikudes liigeldakse ainult ühes reas üksteise järel.