Liikumisrõõm

Liikumine on koolipäeva loomulik osa, mis toetab laste õppimist, suhteid ja tervislikku arengut. Koolitee on oluline osa koolipäevast ja igal õpilasel peaks olema võimalus läbida koolitee vähemalt osaliselt aktiivselt liikudes, kasutades selleks ratast, rula, tõukeratast või tulles kooli jalgsi. Aktiivsele liikumisele saab aidata kaasa kool, rajades rattaparklaid ning kohti rulade ja tõukerataste hoiustamiseks. Samuti on võimalik korraldada jalgratturi koolitusi ja jagada tasuta õppematerjale. Väga heaks võimaluseks laste liikumisviiside muutmisel on koolipoolsed kampaaniad ja algatused: nt rattanädalad, jala käidud kilomeetrite kogumise algatus jpm.

Kui ilmad vähegi lubavad, siis võiks lapsed veeta vahetunnid õues. See muudab koolipäeva aktiivsemaks ja toob rohkesti liikumisrõõmu. Oluline on, et kool tagab võimalused laste aktiivseks liikumiseks, luues ennekõike turvalise keskkonna ning liikumis- ja mänguvahendite hoiukoha.

Õues mängides ja liikudes tuleb kinni pidada kooli kodukorras kokkulepitud reeglitest. Häid mõtteid ja ideid koolitee või vahetundide huvitavamaks ja liikuvamaks muutmisel võid leida
Liikuma Kutsuva Kooli projekti veebilehelt.

Kooliõuel

Kooli õuel sõidetakse väga aeglaselt, kuna siin liigub palju lapsi erinevate liikumisvahenditega. Eriti tähelepanelik olen hommikuti, sest siis võib kohata tundi kiirustavaid koolikaaslasi.