Märka märki! 7. osa. Kõrvalised tegevused liikluses.