Ohutussaare info

Ohutussaar on jalakäijate ohutust sõidutee ületamisel suurendav teerajatis. Seal saab hetkeks peatuda, uuesti vaadata ja veenduda, et sõidukijuht on teda märganud ja jääb seisma.