Pallimäng

Kui mänguala asub tänava läheduses, siis on lapsel oht mänguhoos liiklusesse sattuda.