Piiratud nähtavus

Tee ääres oma sõidukit peatades ja parkides või hädapeatumise korral teen end teistele juhtidele nähtavaks. Pimeda ajal kasutan kindlasti ohutulesid ja hädaolukorras ohukolmnurka. Autost väljudes kannan ohutusvesti.

Tulede ja ohukolmnurga kasutamise kohta peatumise, parkimise ja hädapeatumise korral saab lisaks lugeda Liiklusseaduse § 39-43: www.riigiteataja.ee