Pimenurgad

Lapse liikluskäitumine ja reaktsioonid erinevad täiskasvanu omadest, samamoodi on erinev ka liikluses toimuva märkamine. Nt ohu olemust hakkavad lapsed nad mõistma alles 7. eluaasta paiku, enne seda on neil raske aru saada, et koduõuel seisev auto võiks olla neile ohtlik. Täiskasvanuna arvestan sellega.

Lisaks tean, et väikesekasvulist last ei pruugi olla näha auto peeglitest ja et igal sõidukil on pimealad. Seepärast veendun enne sõidu alustamist alati manöövri ohutuses – pean olema kindel, et keegi ei jää pimenurka!

Laps näeb ja tajub liiklusmaailma teistmoodi ning seetõttu kujundan mänguala auto(de) parkimisalast võimalikult kaugele. Vanemana on mul oluline välistada võimalus, et laps mängiks seal, kus autod pargivad.