Raudtee ületamine jalgratta ja elektritõukerattaga

Jalakäijatele on raudtee ületamiseks ülekäigukohad ning nagu nimigi ütleb on need kohad jalgsi raudtee ületamiseks. Kui sõidad jalgrattaga ja tahad ületada raudtee ülekäigukohas, tule alati jalgrattalt maha ja lükka jalgratast enda kõrval üle raudtee. Sama kehtib (elektri)tõukerattaga sõites. Raudteeülekäigukoha ette on pandud punase-valge triibuga tõkked, et me ei satuks ootamatult raudtee. Tõkked annavad märku, et ees on raudtee ning raudtee ületamisel tuleb olla tähelepanelik. 

Raudtee ületamiseks on ülesõidu- ja ülekäigukohad, kus on tingimused raudtee ohutuks ületamiseks nagu näiteks tasane tee, valgustus, tõkked. Raudteed tuleb ületada selleks ettenähtud raudteeülekäigukohal. Lisaks ei tohi kindlasti raudteed ületada kõrvaklapid peas. Nii ei pruugi kuulda rongi.

Jalgratturi meelespea:

  • Raudteed ületades peatu enne raudteeülekäigu- või ülesõidukohta;
  • Tule rattalt maha;
  • Veendu vaadates ja kuulates, et lähenemas pole raudteesõidukit;
  • Mine läbi selleks ettenähtud tõkete;
  • Ületa raudtee tähelepanelikult