Raudtee ületamise meelespea

Kui ületad raudteed jalakäija või jalgratturina, siis pea meeles:

 1. Raudtee on ohtlik piirkond, kui eirad raudtee ületamise nõudeid.
 2. Raudtee ületamisel ole eriti tähelepanelik ja eemalda segajad (kõrvaklapid, nutiseadmed jms).
 3. Vaata ja kuula, kas rongi on lähenemas. Kui rong läheneb, anna sellele alati teed.
 4. Rongid võivad liikuda nii öösel kui päeval igal kellaajal (ka väljaspool sõiduplaani).
 5. Jaamades või kohtades, kus on mitu paari raudteerööpaid, ole eriti ettevaatlik, sest mööduva rongi tagant võib teises suunas läheneda teine rong.

Kui ületad raudteed jalakäijana, siis pea meeles:

 1. Raudteed ületa vaid selleks ettenähtud ülekäigukohtades.
 2. Vaata mõlemale poole, enne kui hakkad raudteed ületama. Veendu, et ükski rong ei lähene.
 3. Raudtee ümbruses viibi vaid raudtee ületamiseks ja reisirongile minekuks või tulekuks.
 4. Raudtee ning selle ümbrus ei ole koht vaba aja veetmiseks.

Kui ületad raudteed jalgratturina, siis pea meeles:

 1. Raudteed ületades peatu enne raudteeülekäigu- või ülesõidukohta.
 2. Tule rattalt maha.
 3. Veendu vaadates ja kuulates, et lähenemas pole rongi või muud raudteesõidukit.
 4. Ülekäigukohtade ette on paigaldatud piirded, et jalgratturid ei ületaks raudteed hoogu maha võtmata. Mine tõkete vahelt läbi.
 5. Ületa raudtee tähelepanelikult.

ETTEVAATUST! Rong võib tulla mõlemalt suunalt. Raudteed ületan alati selleks ettenähtud kohas ja ei kasuta sel ajal mobiili või kõrvaklappe. Samuti ei ületa raudteed ülekäigukohast rattaga üle sõites.