Raudteel käimine ja viibimine

Raudteel käimine ja viibimine on väga ohtlik ning keelatud tegevus. Raudtee ületamiseks on ülesõidu- ja ülekäigukohad, kus on loodud tingimused raudtee võimalikult ohutuks ületamiseks nagu näiteks liiklusmärgid, piirded, pinnakatte ja valgustus. Mööda raudteed kõndides võib kukkuda.