Raudteeülekäigukoha piirded

Raudteeülekäigukoha piiretel ei tohi turnida või istuda. Raudteeülekäigukoha piirded on mõeldud selleks, et takistada raudteele otse liikumist. Enne raudtee ületamist võta hoog maha ja pööra tähelepanu raudtee ületamisele.