Reguleerimata ristmik

Reguleerimata ristmikul ei ole valgusfoore, ülekäiguradasid ega muid rajatisi teeületamiseks. Veendun, et laps teab, et sellisel ristmikul sõiduteed ületades puudub tal eesõigus. Jalakäijal on eesõigus vaid juhul, kui sõidukijuht pöörab teele, mida jalakäija ületab. Ka selles olukorras peab laps arvestama, et pööret tegev juht ei pruugi teda märgata või temaga arvestada.