Ristmiku ületamine

Selgitan lapsele, et ristmik ületatakse kiirustamata ja ettevaatlikult. Enne sõiduteele astumist peatutakse, jälgitakse lähenevaid sõidukeid ja veendutakse, et on ohutu teed ületada. Ratturina on ohutum teed ületada kaherattalist käekõrval lükates.

Sõiduteed ületades peatun, vaatan, veendun

Reguleerimata ülekäigurajal ehk sebral teed ületades õpetan last peatuma kõnnitee ääres, vaatame ning veendume, et sõidutee ületamine on ohutu. Pean meeles, et kõnnitee äärekivi on jalakäijale stoppjoon! Arutleme koos, kas autod on kaugel ja kui kiiresti nad lähenevad.

Sõiduteed ületades selgitan lapsele, kuhu ja miks on vaja vaadata. Räägin ka sellest, miks ei tohi teeületamisel tegeleda kõrvaliste tegevustega. Oluline on leida autojuhiga silmside! Olen lapsele alati toeks ja eeskujuks!