Rongi juhtimine

Vedurijuhil on väga vastutusrikas töö. Tema vastutab selle eest, et rong jõuaks oma sihtpunkti ohutult. Kaubarongi vedurijuhid veavad kaupasid ning seetõttu on nende rong väga raske. Kaubarongi peatumisteekond võib olla kuni 2000 meetrit ehk 2 kilomeetrit. Rongil ei ole juhtimiseks rooli, vaid hoopis nupud ja kangid. Seetõttu ei saa ta raudteel olevast ohust või inimesest mööda põigata. Rong annab enda tulekust märku andes vilet enne raudteeülesõidukohale, -ülekäigukohale jõudmist, jaamast väljumisel ja ohuolukorras. Ohtlikus olukorras saab vedurijuht saab anda vaid vilet ja alustada pidurdamist. Rong ei anna inimestele eesõigust raudtee ületamisel – ei jalakäijatele, jalgratturitele, autojuhtidele.