Tee ääres seisev sõiduk

Peatuse tegemisel või auto parkimisel sissesõidutee läheduses hoolitsen selle eest, et auto ei varjaks teiste liiklejate nähtavust. Seda nii mööda sõitvaid või sissesõiduteed kasutavaid sõidukeid kui ka jalgrattureid ja jalakäijaid arvestavalt.

Kõrvalteelt välja sõites olen ettevaatlik ja arvestan sellega, et tee ääres parkiv auto võib varjata mööduvaid sõidukeid.