AGA MINA LIIK­LEN OHUTULT

Seal, kus erinevate liiklejate teed ristuvad, on eriti oluline olla tähelepanelik ja ettevaatlik. Kuidas valida teeületuskohta ja käituda tee ületamisel? Mida tähendab teeületuses peatu, vaata, veendu? Kuidas olla oma lapsele parim eeskuju ja õpetada teda ohutult teed ületama? Millised on peamised ohukohad teeületusel? Millele tähelepanu pöörata raudtee ületamisel nii jalakäijana kui jalgratturina? Kuidas käituda raudteeületusel ja ooteplatvormil?

Sellel liiklusohutuse tuuril on Sul lapsevanemana võimalik erinevaid meediaid kasutades saada olulist informatsiooni või koos oma lapsega vaadelda ning arutleda sõidutee ületamise ohutuse teemal. Samuti sobib keskkond Sulle, õpetaja, õppevahendina kasutamiseks.

Projekti „Agamina, väikelaste liiklusohutus“ eesmärgiks on toetada väikelaste vanemaid ning laste ja vanematega tegelevaid õpetajaid laste ohutuse tagamisel liikluses ja viisaka liikleja kujundamisel. Väikelapse liikluskäitumise harjumuste välja kujunemisel on oluline roll teda ümbritsevate täiskasvanute igapäevasel eeskujul ning koos liikluses toimetuleku harjutamisel.

360° liiklus­ohutuse projektis keske­ndu­takse kolmele olu­lisele teemale: liiklus­ohutus lasteaia- ja kooliteel, kodu­õues ning sõidu- või raud­tee ületusel.

Veebil­ehel kujutatud situat­sioonid on lavasta­tud ja osa­täit­jate elu ohtu ei seatud.