Teistega arvestamine

Liikluses on oluline teistega arvestada

Õpetan lapsele, et liikudes jalgratta- ja jalgteel tuleb arvestada kõigi sellel teel liikujatega. Kui teel pole teekattemärgiseid lähtume sellest, et meil on parempoolne liiklus ja me ei liigu kogu tee ulatuses.

Selgitan oma lapsele, et liikluses on oluline säilitada valvsus, mitte tormata ega kiirustada ja olla tähelepanelik eriti siis, kui liikleb koos sõpradega. Sõpradega liikluses elavalt vesteldes, mürades, mängides või üksteist tõugates võib minu laps või ta sõber ootamatult sõiduteele või teistele liiklejatele ette sattuda ning see võib olla ohuks tema tervisele ja elule.

Samuti arutlen oma lapsega erinevate väljakutsemängude ohtlikkusest – liiklus ei ole arvutimäng, kus elusid on mitu.

Sõpradega liikluses

Selgitan oma lapsele, et kaaslastega elavalt vesteldes ei märka ta piisavalt kiiresti ohuolukorda või teisi liiklejaid ning võib takistada nende liikumist.