Teistega arvestamine

Järgin nii liikluses kui ka parklas reegleid. Olen viisakas ja arvestan kaasliiklejatega ning tahan alati olla oma lapsele heaks eeskujuks.

Liikluses osalevad ja jagavad liikluskeskkonda nii jalakäijad, jalg- ja mootorratturid kui ka autojuhid. Liikluskeskkond on sotsiaalse suhtlemise keskkond, kus kehtivad suhtlusele omased põhitõed ja väärtused. Ohutu liiklemine ja vastastikune viisakas suhtlemine liikluses saab toimuda ainult erinevate liiklejatüüpide omavahelisel lugupidamisel, koostööl ja üksteisega arvestamisel.

Kuna väikelaps õpib matkimise ja oma eeskujude jäljendamise kaudu, siis arvestan sellega, et nii minu kui ka teiste täiskasvanud pereliikmete mõju lapse tegelikule käitumisele liikluses on väga suur.

Eriti oluline on see mõju koolieelses eas ja esimestes klassides, kui lapse jaoks on peamisteks eeskujudeks vanemad, vanavanemad, vanemad õed-vennad ja õpetajad. Hiljem järgitakse pigem eakaaslaste, iidolite, sõprade eeskuju.

Vaade kõrvalistuja peeglist

Kõrvalistuja koha pealt on näha last, kes tahavaatepeeglis sõidukijuhile täiesti märkamatuks jääb.

Vaade juhi peeglist

Oma väikese kasvu tõttu võib laps jääda juhile tahavaatepeeglis märkamatuks. Enne manöövri alustamist veendun, et minu auto läheduses ei ole lapsi, ning arvestan oma auto gabariitidega ja pimenurkadega.