Vali järgmine liiklusohutuse virtuaaltuur

Liiklus­ohutuse virtuaalreaalsuse projektis keske­ndu­takse kolmele olu­lisele teemale: liiklus­ohutus lasteaia- ja kooliteel, kodu­õues ning sõidu- või raud­tee ületusel.

© 2020 Projekti viivad läbi MTÜ Aga Mina, Transpordiamet, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet