Ülekäigukoht

Ülekäigukoht on sõidutee, jalgrattatee või trammitee ületamiseks ettenähtud, arusaadavalt rajatud ja asjakohaselt tähistatud teeosa, kus tee ületajal ei ole sõidukijuhi suhtes eesõigust, v.a juhul, kui sõiduk pöörab teele, kus jalakäija on ülekäigukohal. Ülekäigukohad on peamiselt asulavälistel teedel.