Aga mina liiklen ohutult

MTÜ Aga Mina ja Transpordiameti koostöö algas väärtuspõhiste hoiakute kujundamise ühiskampaaniaga liitumisel, et kinkida tulevastele põlvkondadele tervem ja turvalisem elukeskkond. Selle koostöö edasiarendusena valmis veebikeskkond „Aga mina, liiklen ohutult”. Veebileht on suunatud eeskätt väikelaste vanematele ning laste ja nende vanematega tegelevatele õpetajatele. Meie eesmärk on toetada teid laste ohutuse tagamisel liikluses ja viisakate liiklejate kujundamisel. 360° liiklusohutuse projektis keskendutakse kolmele olulisele teemale: liiklusohutus lasteaia- ja kooliteel, koduõues ning sõidu- või raudtee ületusel. Veebilehel ringi vaadates ja erinevaid meediaid kasutades, on teil, head lapsevanemad ja õpetajad, võimalik saada olulist informatsiooni või koos lapsega vaadelda erinevaid liiklussituatsioone ja arutleda ohutu liikemise teemadel.

 

Väikelaps uurib ümbritsevat maailma suure avastamisrõõmu ja uudishimuga. Laps tajub liikluskeskkonda hoopis teistmoodi kui meie, täiskasvanud – juba tema väike kasv annab teistsuguse vaatenurga ümbritsevale. Lisaks sellele alles arenevad lapse tajud, meeled, otsustusprotsessid ja seoste loomise võimekus. Tal kulub oluliselt rohkem aega liikluskeskkonna „lugemiseks“ ja oma otsuste tegemiseks. Näiteks on tal raske määratleda sõidukite liikumiskiirusi või hinnata ohutut vahemaad. Samuti ei suuda laps näha põhjus-tagajärg seoseid oma käitumisele. Esmalt ema ja isa käe kõrval, hiljem juba iseseisvalt liigeldes omab võtmetähtsust teda ümbritsenud täiskasvanute eeskuju ning järjepidev liikluskeskkonna mõistmise ja seal ohutult toimetuleku harjutamine.

Vaata 360° liiklusohutuse virtuaaltuure

Transpordiameti eesmärk on olla transpordiliikide ülene kompetentsikeskus ning ohutu, mugava ja kiire liiklemiskeskkonna arendaja. Näiteks on ameti ülesanneteks tingimuste loomine ohutuks, säästlikuks liiklemiseks ning inimeste ja sõidukite liikuvuse kavandamine, tingimuste loomine ohutu ja jätkusuutliku lennundustegevuse tagamiseks Eesti õhuruumis liiklejatele, liikluskasvatuse korraldamine, liikluse ja ühistranspordi korraldamine.