Lasteaia ja koolitee liiklusohutus

Ohutu teekond algab selle planeerimisest. Kuidas mu laps lasteaeda või kooli läheb? Millised on meie pere liikumisviisid ja eeskuju nõutud turvavarustuse kasutamisel? Millised võivad olla ohud lasteaia või kooli läheduses? Mida saan mina oma lapsega koos teha, et liigseid riske maandada? Kuidas kool panustab oma territooriumil ohutuse tagamisse ja laste liikumisviiside mitmekesistamisse? Millised on meie kogukonnas kehtivad kokkulepped laste ohutuse tagamisel?

Sellel liiklusohutuse tuuril on Sul lapsevanemana võimalik erinevaid meediaid kasutades saada olulist informatsiooni või koos oma lapsega vaadelda ning arutleda lasteaia ja koolitee ohutuse üle. Samuti sobib keskkond Sulle, õpetaja, õppevahendina kasutamiseks.

Kasulikud lingid